• ฟ้ามิได้แบ่ง “ยอดคน”กับ “คนธรรมดา” ออกจากกัน ยอดคนจะปรากฏขึ้นเสมอ แต่นั่นมิใช่เพราะ “ฟ้ากำหนด” การที่ยอดคนปรากฏขึ้นได้เพราะเขาผ่านการ “ฝึกฝน” และ “เรียนรู้” ที่จะเป็นยอดคน
 • “อัจฉริยะ”ไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมา ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิด คนเก่งได้นั้นต้องได้รับการฝึกฝน ม้าดีต้องมีคนขี่มาฝึกฝน นักกีฬาที่ดีต้องมีโค้ทที่ดีมาฝึกฝน
 • Don’t Look Down Yourself อดีตไม่สำคัญว่าเราเป็นใคร สำคัญที่ว่าวันนี้เราต้องการเป็นใคร จงเคารพ นับถือ ในความสามารถของตัวเอง
 • สมองของคนเราเหมือนพื้นดินที่ว่างเปล่า เมื่อเราปลูกอะไรลงไปเราก็จะได้ผลเป็นอย่างนั้น… จงปลูกฝังแต่สิ่งดีๆ ลงไปในสมอง คำพูดใดที่เราเคยได้ยินซ้ำๆซากๆ เกิน 37 ครั้ง มันจะกลายเป็น”อุปนิสัย”ของเราทันที
 • สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลก คือ”สิ่งแวดล้อม” อย่าปล่อยให้ความคิดหรือคำพูดของคนบางคนมาตัดสินชีวิตของเรา ในโลกนี้ไม่มีใครมีอิทธิพลกับตัวเราเอง นอกจากตัวเราเอง
 • ชีวิตไม่ใช่เกมส์กีฬา ไม่มีเวลาพักครึ่ง ไม่มีการขอเวลานอก และที่สำคัญ คือ “ เปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ได้” ไม่มีใครเกิดมา”ล้มเหลว”มีแต่”ล้มเลิก” คนฉลาด…ต้องโง่เป็น คนโง่ไม่เป็น…จะไม่มีทางฉลาด
 • เพียงคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็ทำได้ตั้งแต่ที่คุณคิด แต่หากคุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ คุณก็ทำไม่ได้ตั้งแต่ที่คุณคิด สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์ คือการรู้เท่าไม่ถึงการ”ทางจิต” ที่ตอกย้ำตัวเองว่า…ทำไม่ได้
 • แม้แต่คิดยังไม่กล้าที่จะคิด แล้วชีวิตจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร จงกล้าที่จะเผชิญความล้มเหลว…ความล้มเหลวคือครูที่ทดสอบตัวเรา If you want to have success, you have no choice.
 • มนุษย์คือจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงที่ไม่มีขีดจำกัด…ทำไม? มนุษย์เหมือนกัน จึงประสบความสำเร็จไม่เท่ากัน นั่นเป็นเพราะ มนุษย์แต่ละคนได้รับโอกาสทางความคิดที่แตกต่างกัน
 • คนสำเร็จมองปัญหาเป็นโอกาส คนล้มเหลวมองโอกาสเป็นปัญหา คนสำเร็จจะปรับตัวเองไปหาโลกภายนอก คนล้มเหลวจะให้โลกภายนอกปรับเข้าหาตัวเอง Team work is less ‘E GO’ and more ‘WE GROW’
 • คนสำเร็จระดับผู้บริหาร เป็นผู้นำขององค์กรต่างๆในโลกนี้กว่า 85% ทั่วโลกล้วนแล้วแต่มิใช่คนเก่ง แต่เป็นคนดีทั้งสิ้น คนเก่ง… มักจะมี’อัตตา’ จะไม่ยอมปรับตัวเข้าหาโลก ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ไม่ยอมรับการพัฒนา…ความรู้และสิ่งใหม่ๆ”ปกครองคนไม่ได้”
 • คนเก่ง…ใช้เวลา 2-3 ปี ก็สอนให้เก่งได้ แต่…คนดีต้องใช้เวลา ‘ชั่วชีวิต’ สอนกัน คนเก่งมักจะขาดความจงรักภักดี ไม่มีความกตัญญู
 • “ความรู้”เป็นเพียงพลังอำนาจแฝงชนิดหนึ่งเท่านั้น “ความรู้”จะกลายเป็นพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ ได้ก็ต่อเมื่อ มันถูกนำไปใช้อย่างชาญฉลาดเท่านั้น
 • ฟัง…แต่ไม่ได้ยิน ได้ยิน…แต่…ไม่เข้าใจ เข้าใจ…แต่…ไม่ลึกซึ้ง ลึกซึ้ง…แต่…ไม่แตกฉาน แตกฉาน…แต่…นำไปใช้ไม่เป็น จงนำศักยภาพและอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเรา มาใช้อย่างชาญฉลาด  May your day be as special as you are,..
 • ที่มา dhamma4u.com
Advertisements