จุดเวอร์เทคซ์เพิ่มเริ่มมีความสำคัญในทางโหราศาสตร์มากขึ้นเมื่อประมาณปี 2524

โดยนักโหราศาสตร์ชื่อ Charles Jayne  ได้ค้นคว้าจุดเวอร์เทคซ์ในฐานะจุดเจ้าชะตาอย่างเอาจริงเอาจัง ได้เผยแพร่แก่นักโหราศาสตร์ทั่วโลกต่อผลการค้นคว้าที่ได้รับทำให้การพิจารณาดวงละเอียดยิ่งขึ้น
จุดเวอร์เทคซ์และจุดแอนตี้เวอร์เทคซ์(อยู่ตรงกันข้ามกัน) เป็นจุดอิทธิพลในดวงที่บ่งบอกถึงมิติที่สามของดวงนั้นๆ  (มิติที่หนึ่งและมิติที่สอง คือแกนลัคนาและแกนเมอริเดี่ยน) เป็นแกนบอกความเข้าใจในส่วนลึกของดวงกำเนิด  แกนลัคนาบอก เหนือ ใต้ เส้นศูนย์สูตร เส้นขอบฟ้า ตามเส้นรุ้ง และแกนเมอริเดี่ยนบอก ตามเส้นแวง และแกนเวอร์เทคซ์บอิกส่วน ขึ้น  บน  ลง  ล่าง  ทำให้นักโหราศาสตร์พิจารณาดวงได้เป็นสามมิติมากกว่าแตก่อน
ตามที่ ท่าน Jayne กล่าวไว้ว่าจุดเวอร์เทคซ์เป็นจุดที่คนอื่นๆดูเจ้าชะตาจากผลที่เจ้าชะตาทำไว้
หรือคนอื่นๆดูเจ้าชะตาในทำนองเล็ง  เจ้าชะตาไม่สามารถควบคุมจุดเวอร์เทคซ์นี้ได้  ขึ้นอยู่กับคนอื่นๆ

จุดเวอร์เทคซ์ไม่มีปฏิกริยาแต่ต้องรับปฏิกริยาจากภายนอก

เป็นจุดที่มีความรูสึกจากภายนอก  อาจจะพูดเป็นภาษาโหราศาสตร์ได้ว่า  ลัคนาบอกถึงเจ้าชะตา  เมอริเดี่ยนบอกถึงสัมคม  สถานะของเจ้าชะตา  จุดเวอร์เทคซ์บอกถึงคนที่รอบข้างเจ้าชะตา  หรือพูดง่ายๆว่า  ลัคนาเป็นปฏิกริยา  เมอริเดี่ยนเป็นการแสดงตัว  ธาตุแท้  เวอร์เทคซ์เป็นผลสะท้อนการกระทำของเจ้าชะตา
มีคำกล่าวของนักโหราศาสตร์ท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ในหนังสือ ” Astrology Now ” ว่า ลัคนาเป็นเรา  เมอริเดี่ยนเป็นเราทำ  จุดเวอร์เทคซ์เป็นผลสะท้อนทำให้เห็นทางสำหรับอนาคตข้างหน้า
จุดเวอร์เทคซ์เป็นประโยชน์มาก เช่น คุ่แต่งงานคู่หนึ่งอยู่กันมานานด้วยดี   ทั้งที่คนทั้งสองคนไม่มีอะไรเหมือนกันเลย  ลองเช็คดวงกำเนิดของคนทั้งสอง  ผลมักจะออกมาว่า  จุดเวอร์เทคซ์ของคนหนึ่งมักจะทำมุมของอีกคนหนึ่งเสมอ

ในการพิจารณาดวง  จุดเวอร์จะบอกแนวโน้มของอนาคตได้  ถ้าจุดเวอร์เทคซ์เสีย(ทำมุมกับดาวไม่ดี) ควรปรึกษานักโหราศาสตร์แท้ แก้ได้แน่นอน   โหราศาสตร์สากลสมัยนี้กล่าวไว้ว่า  ฟ้าบันดาลให้ชีวิตเป็นอะไรก็ได้  แต่ก็ให้โอกาสต่อเจ้าชะตาเสมอ  จะเอาดีหรือร้ายก็ได้ตามความหมายของดาวซึ่งมีทั้งดีและร้ายในดาวทุกๆดวง  การจะแก้เคราะห์กรรมในโหราศาสตร์สมัยใหม่ ให้ใช้ปรัชญาของดาวที่เป็นเหตุให้มีเคราะห์กรรมนั้นๆซึ่งใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์และทางจิตวิทยา  จุดเวอร์เทคซ์จะแสดงออกโดยเจ้าชะตาไม่รู้ตัวและไม่มีเหตุผล

 

 

  • จุดเจ้าชะตา Vertex เป็นเรื่องของค่อนข้างใหม่ของโหราศาสตร์ เป็นเครื่องมือใหม่ของโหราศาสตร์  โหราศาสตร์ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเราเสียเวลามาเป็นร้อยๆปีแล้ว ทำให้โหราศาสตร์ไม่สามารถจะเทียบเท่าวิชาอื่นๆ
  • โดยเฉพาะนักโหราศาสตร์ที่ติดยึดโดยไม่ต้องการพัฒนาหรือเกียจคร้านที่จะพัฒนาหรือไม่มีวิสัยทัศน์ที่ยาวพอ เราควรพัฒนาคงจะไม่ใช่ใครว่านอกครูนะครับ
  • โหราศาสตร์เป็นวิชาชั้นสูง ต้องใช้ความพยายาม ต้องใช้ปัญญา จนมาถึงปัจจุบันนี้  มีหลายช่วงที่การพัฒนาขาดตอนและเป็นที่ที่ยาวนาน
  • สมัยนี้เรามีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกล้ำทำให้การหาข้อมูลของปัจจัยในดวงแม่นยำแน่นอน  และทำให้การพิจารณา ออกคำทำนายได้แม่นยำ ไม่ใช้เซ้นต์(ถ้ามีเซ้นต์ก็ไม่ว่ากัน)โหราศาสตร์สมัยนี้ไม่ต้องปิดเพราะกลัวลูกศิษย์จะเก่งกว่าเป็นสมัยเปิด ใครเปิดได้เท่าไรก็กับดีคนนั้น ทั้งส่วนตัวและในสังคม
  • โหราศาสตร์ที่ปิดในสมัยก่อนและสมัยนี้เป็นเหตุให้วิชาโหราศาสตร์ก้าวไม่ทันโลก และวิชาพยากรณ์และบางแขนงของโหราศาสตร์ศูนย์พันธุ์ไปมาก  คนโบราณมีความฉลาดลึกล้ำสามารถเข้าใจในวิชาโหราศาสตร์ ถ้าคนเหล่านั้นอยู่ในสมัยนี้โหราศาสตร์จะไปถึงไหนแล้ว อาจจะถึงทำนายดั่งตาเห็นก็ได้
  • ที่มา http://www.astrouranian.com

 

Advertisements