ฉันปรารถนาความตาย ปลิดร่างวางวาย
ถวายแด่หล้าธรณี

 มิหมายความสุขสุนทรีย์ ณ ทางวิถี
หล้านี้ที่เคยแสวงหา

 ชีวิตดุจภาพลวงตา วูบไหวมายา
รอเวลาพรากจากจร

 ละแล้วห่วงหาอาวรณ์ คืนวันผ่านร้อน
เฆี่ยนสอนจนซึ้งสัจธรรม

 ความตายใช่ความมืดดำ คือวิถีนำ
ทางแห่งดวงจิตวิญญาณ์

 ฉันจึงตะกายไขว่คว้า ดั้นด้นค้นหา
คุณค่าความตายใฝ่ฝัน

 ฉันหมายความตายนิรันดร์ มิหวาดและหวั่น
พร้อมยิ้มรับร่ากล้าหาญ

แม้อาจเปลี่ยวร้างกลางจักรวาล ตราบชั่วนิจกาล
ก็พร้อมดุ่มเดี่ยวเดียวดาย

 ฉันปรารถนาความตาย ซึ้งค่าความหมาย
พร้อมวายชีพวางอย่างทนง,..
Advertisements