จารึกมรกต : ที่มาของ ปรัชญามูลฐาน แห่ง โหราศาสตร์
โดย Pallas
สิงหาคม 2549

   เมื่อเริ่มศึกษาโหราศาสตร์ยูเรเนียน อาจารย์จะเริ่มด้วยการอธิบายปรัชญามูลฐานของโหราศาสตร์เสมอ นั่นคือ “As Above, So Below” หรือ “สิ่งที่อยู่เบื้องล่างย่อมเหมือนสิ่งที่อยู่เบื้องบน” โดยในหนังสือ “อารัมภบทโหราศาสตร์ บทเรียนวิชาโหราศาสตร์ ตอนที่ 1” ของ พล.ต. ประยูร พลอารีย์ ได้ระบุว่าเป็นปรัชญาของท่าน เฮอร์เมส ทริสเมจิตุส โหราจารย์เมื่อกว่า 3,500 ปีก่อน ด้วยความความอยากรู้อยากเห็น จึงค้นคว้าดูว่า โหราจารย์ท่านนี้สอนไว้ว่าอย่างไร และด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน ทำให้สามารถค้นคว้าเรื่องนี้ได้โดยไม่ยากนัก จึงคิดว่าน่าจะนำมาถ่ายทอดให้นักโหราศาสตร์ที่สนใจถึงจุดกำเนิดของโหราศาสตร์ซึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ได้แยกเป็นโหราศาสตร์สายนะหรือนิรายนะ

เฮอร์เมส ทริสเมจิตุส เป็นภาษากรีก มาจากการสนธิเทพเจ้าของกรีก คือ เฮอร์เมส และเทพเจ้าของอียิปต์คือ Thoth เข้าด้วยกัน โดยเทพเจ้าทั้งสองต่างก็เป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารและความรู้ ดังนั้น ชื่อนี้จึงให้ความหมายในเชิงผู้ทรงภูมิปัญญา ประวัติของเฮอร์เมส ทริสเมจิตุสนั้นมีหลายตำนาน บ้างว่าเป็นบุตรของเทพเจ้า บ้างว่าเป็นนักบวชและนักปราชญ์สำคัญชาวอียิปต์ร่วมสมัยกับโมเสส โดยเป็นผู้สั่งสอนให้ความรู้แก่คนทั้งหลาย คำสอนของเฮอร์เมส ทริสเมจิตุสเป็นรากฐานการก่อกำเนิดปรัชญาสำนักเฮอร์เมติค ซึ่งคำสอนสำนักนี้มีอิทธิพลต่อศาสตร์สำคัญต่างๆ อย่างน้อย 3 ศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกลาง ได้แก่ โหราศาสตร์ (Astrology), การเล่นแร่แปรธาตุ (Alchemy) และ พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ (Theurgy)

คำสอนของเฮอร์เมส ทริสเมจิตุส ที่ปรากฎเป็นหลักฐานมาถึงปัจจุบันชิ้นหนึ่ง คือ จารึกมรกต (Emerald Tablet) ซึ่งเป็นจารึกที่มีเพียง 13 บรรทัด ปรัชญามูลฐานของโหราศาสตร์และสำนักเฮอร์เมติคที่ว่า “สิ่งที่อยู่เบื้องล่างย่อมเหมือนสิ่งที่อยู่เบื้องบน” เป็นการถอดความมาจากจารึกมรกตนี้โดยตรง จารึกนี้ไม่ปรากฎอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เป็นเวลานานจนกระทั่งยุคกลาง เมื่อมีการแพร่หลายไปในหมู่นักเล่นแร่แปรธาตุจากชาวมุสลิม นักปราชญ์เชื่อว่าต้นกำเนิดของจารึกนี้เขียนด้วยภาษากรีก แต่สำเนาที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่เป็นภาษาอาหรับ นอกจากต้นกำเนิดที่ลึกลับแล้ว จารึกนี้ยังมีความน่าสนใจในแง่ที่ว่าผู้ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ทั้งนักบวช นักวิทยาศาสตร์ นักโหราศาสตร์ต่างพยายามแปลและตีความ ตัวอย่างเช่น โรเจอร์ เบคอน (Roger Bacon), อ้ลเบอร์ตัส แมกนัส (Albertus Magnus), เซอร์ ไอแซค นิวตัน (Sir Isaac Newton), และอเลสเตอร์ ครอว์ลีย์ (Aleister Crowley)

สำหรับบทความนี้ ผมขอนำสำนวนแปลเป็นภาษาอังกฤษของเซอร์ ไอแซค นิวตัน มาลง (โดยไม่มีการแก้ไขคำใดๆจากต้นฉบับ แม้ว่าบางคำดูเหมือนจะสะกดผิดหรือไม่ใช่ศัพท์ภาษาอังกฤษยุคปัจจุบัน) พร้อมขออนุญาตแปลในสำนวนของผมเองด้วยความเคารพ ดังนี้

[1] Tis true without lying, certain & most true.
ด้วยความสัตย์, อันปราศจากมุสา, ที่แน่นอนและเป็นจริงอย่างที่สุด

[2] That wch is below is like that wch is above & that wch is above is like yt wch is below to do ye miracles of one only thing.
สิ่งที่อยู่เบื้องล่างย่อมเหมือนสิ่งที่อยู่เบื้องบน และสิ่งที่อยู่เบื้องบนย่อมเหมือนสิ่งที่อยู่เบื้องล่าง เพื่อสร้างอัศจรรย์ของความเป็นหนึ่งเดียว

[3] And as all things have been & arose from one by ye mediation of one: so all things have their birth from this one thing by adaptation.
และเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นและเกิดมาจากความเป็นหนึ่งเดียว มันจึงถือกำเนิดมาจากความเป็นหนึ่งเดียวนี้ด้วยการปรับเปลี่ยน

[4] The Sun is its father, the moon its mother, the wind hath carried it in its belly, the earth its nourse.
บิดาคือสุริยะ มารดาคือจันทรา วาตะก่อกำเนิด ธรณีทะนุถนอม

[5] The father of all perfection in ye whole world is here.
บิดาของความสมบูรณ์พร้อมในโลกอยู่ที่นี่

[6] Its force or power is entire if it be converted into earth.
พลังอำนาจจะเปี่ยมสมบูรณ์ เมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพื้นพิภพ

[7] Seperate thou ye earth from ye fire, ye subtile from the gross sweetly wth great indoustry.
แยกพิภพจากไฟ แยกความเบาจากความแน่น ด้วยความอบอุ่นและการอุทิศตน

[8] It ascends from ye earth to ye heaven & again it desends to ye earth and receives ye force of things superior & inferior.
ความเป็นหนึ่งเดียวอุทัยจากพื้นพิภพสู่สรวงสวรรค์ อัสดงอีกครั้งสู่พื้นพิภพ และได้รับพลังจากสิ่งที่อยู่เบื้องบนและเบื้องล่าง

[9] By this means you shall have ye glory of ye whole world & thereby all obscurity shall fly from you. Its force is above all force. ffor it vanquishes every subtile thing & penetrates every solid thing.
เหตุนั้น ท่านจะครอบครองความรุ่งโรจน์ของโลก อุปสรรคจะมลายไปจากท่าน นี่คือพลังแห่งพลังทั้งมวล ซึ่งสามารถพิชิตทุกสิ่งที่บอบบาง และทะลุทลวงทุกอย่างที่แข็งแกร่ง

[10] So was ye world created.
ด้วยวิธีการนี้ โลกจึงถูกสร้างขึ้น

[11] From this are & do come admirable adaptaions whereof ye means (Or process) is here in this.
และนำมาสู่การปรับเปลี่ยนที่ยอดเยี่ยมด้วยวิธีการเช่นนี้

[12] Hence I am called Hermes Trismegist, having the three parts of ye philosophy of ye whole world.
ด้วยเหตุนี้ ข้าจึงถูกขนานนามว่า “เฮอร์เมส ทริสเมจิสต์” ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยองค์สามแห่งปรัชญาของโลกทั้งมวล

[13] That wch I have said of ye operation of ye Sun is accomplished & ended.
สิ่งที่ข้าได้กล่าวในปฏิบัติการแห่งสุริยะสมบูรณ์แล้ว

 จากการค้นคว้าข้อมูลนี้ ทำให้ผมตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของโหราศาสตร์มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะแตกแขนงความรู้ออกไปอย่างไร โหราศาสตร์ก็มีต้นกำเนิดมาจากที่เดียวกัน และที่สำคัญอยู่ภายใต้ปรัชญาเดียวกัน ยิ่งไปกว่านั้น ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่า นักปราชญ์ที่แท้จริงย่อมไม่แยกโหราศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา วิทยาศาสตร์ และศาสตร์ต่างๆออกจากกัน เพราะแท้จริงแล้ว ศาสตร์ทั้งหลายต่างก็อธิบายสิ่งเดียวกัน นั่นคือ ธรรมชาติ

ที่่มา http://www.horauranian.com

Advertisements