ESPER

โดยความหมายแล้วหมายถึงผู้มีพลังจิต สามารถใช้พลังจิต หรือพลัง ESP ได้ในการบังคับวัตถุด้วยความคิด หรือ จิต ซึ่งเป็นสิ่งที่คนปกติธรรมดาทำไม่ได้ ในแง่วิทยาศาสตร์ ซึ่งพยายามจะพิสูจน์เรื่องนี้กันมานาน ได้แบ่งพลังจิตออกเป็น 3ชนิดด้วยกันคือ

 • 1. เทเลไคเนซิส เป็นพลังจิตในการเคลื่อนย้ายวัตถุให้ขยับ หรือ แม้แต่ลอยไปมา รวมไปถึงทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพ บิดงอ ตลอดจนแตกระเบิด

  2. เทเลพอร์ท เป็นพลังจิตในการทำให้วัตถุหายไป แล้วไปโผล่อีกที่หนึ่ง โดยปกติจะใช้กับตัวผู้มีพลังจิตเอง วิชานี้เรียกอีกอย่างว่า วิชาพลิกผัน

 • ล่องหนหรือวิชาเคลื่อนย้ายจักรวาลนั่นเอง

 • 3. เทเลพาที เป็นพลังจิตในการอ่านความคิด ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้การสัมผัสกายช่วยในการสื่อ หรือ ใช้วัตถุเป็นสื่อกลางที่สัมผัสเป้าหมายกับเอสเปอร์ แต่ในเอสเปอร์ที่เก่งๆ อาจแค่อยู่ในรัศมีทำการก็สามารถรับรู้ได้ (อันนี้น่ากลัวมาก) นอกจากนี้อาจรวมไปถึงความสามารถในการเห็นเหตุการณ์ในอดีตหรืออนาคตด้วย โครงการนี้รัสเซียทำอยู่ครับ พวกนี้เรียกว่าเอสเปอร์ (Esper) ครับ 

 • 4.ไซโคคิเนซิส เป็นพลังจิตในการสร้างภาพลวงตา( พลังจิตหลอน ) หรือภาพหลอนก็คือวิชามายานั่นเองครับ อยากสร้างภาพให้คนอื่นเห็นยังไง เขาก็จะเห็นแบบนั้น พลังไซโคคิเนซิส คือพลังจิตที่เป็นพลังต้นกำเนิดของวิชาที่ใช้ในการสร้างภาพมายาหรือภาพหลอนต่างๆเช่น วิชามายาพลังจิต วิชามายาทมิฬ วิชาท่าร่างมายา วิชาพรหมสี่หน้านั่นเอง

 • ผลจากการที่ถูกพลังจิตประเภทนี้ ผู้ถูกพลังไซโคคิเนซิส จะเกิดอาการหลอนหรือเห็นภาพต่างๆตามที่ผู้ใช้พลังนี้ต้องการ ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือภาพหลอนจากจิตใต้สำนึกของผู้ถูกพลังจิตหลอนนั่นเอง เพราะมันคือวิชาที่ว่าด้วยการโจมตีเข้าตรงจุดที่อ่อนแอที่สุดของมนุษย์นั่นเอง มนุษย์ผู้มีเรื่องราวอดีตหรือความหลังฝังใจต่างๆ มีความผิดที่ติดค้างอยู่ในใจ คนที่เคยสร้างตราบาปไว้ให้กับผู้อื่น คนที่ปิดบังความชั่วของตัวเองเอาไว้ คนที่มีจิตใจอ่อนแอและพวกที่ชอบก่อกรรมทำเข็ญต่างๆ มักจะเกิดอาการที่เรียกว่าจิตหลอน อาจจะเกิดการคิดมาก เกิดจากเจ้ากรรมนายเวร ภูติผีปิศาจ จอมขมังเวทย์หรือผู้มีวิชาอาคม มนต์ดำหรือไสยศาสตร์ หรือแม้กระทั่งอาจจะเกิดจากผู้มีพลังจิตขั้นสูงหรือผู้ที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของความเป็นมนุษย์ไปแล้ว ก็สามารถที่จะใช้พลังจิตประเภทนี้ได้ ซึ่งถ้าหากถูกพลังจิตหลอนประเภทนี้เข้าบ่อยๆอาจจะถึงกับเป็นบ้า เป็นโรคประสาท โรคเครียด หรือเห็นภาพลวงตาต่างๆนาๆ ซึ่งไม่ได้เกิดผลดีกับผู้ที่ถูกพลังประเภทนี้เลยแม้แต่น้อย 

 • การสร้างพลังจิตไซโคคิเนซิส 

 • 1.การสร้างพลังจิตไซโคคิเนซิส ด้วยการใช้เวทย์มนต์หรือมนต์ดำวิธีนี้จะเกิดจากพวกพ่อมด แม่มด หมอผีหรือผู้ที่มีพลังเวทย์แห่งความมืดสร้างมายาหลอกหลอนผู้คนให้กลัวเพื่อผลบางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา 
 • 2.การสร้างพลังจิตไซโคคิเนซิส ด้วยการใช้พลังอำนาจจากคริสตัลหรือธาตุกายสิทธิ์ต่างๆวิธีนี้ผู้ใช้จะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเพราะคริสตัลหรือธาตุกายสิทธิ์เหล่านี้จะช่วยเหลือเฉพาะคนดีเท่านั้นเช่นเหล็กไหลเพลิงเป็นเหล็กไหลที่มีมายาหลอกหลอนให้ศัตรูตกใจกลัวได้ เหล็กไหลที่มีสีเขียวอมดำเด่นทางด้านอิทธิ์ฤทธิ์ เนรมิตภาพมายาได้เช่นกัน โดยเฉพาะพวกที่หาสมบัติมักจะเจอกับมายาหลอกหลอนต่างๆนาๆ
 • 3.การสร้างพลังจิตไซโคคิเนซิส ด้วยแรงอาฆาตพยาบาทหรือพลังจิตด้านชั่วร้ายวิธีนี้อาศัยแรงอาฆาตพยาบาทหรือพลังจิตด้านชั่วร้ายในการสร้างมายาอันน่าสพรึงกลัวขึ้นมาตามแรงแห่งความอาฆาตพยาบาท ด้วยพลังแห่งความอาฆาตพยาบาทนี้ จะเกิดเป็นพลังจิตที่ชั่วร้ายขึ้นมา สามารถนำไปสร้างมายาอันน่าสพรึงกลัวได้
 • 4.การสร้างพลังจิตไซโคคิเนซิส ด้วยอำนาจแห่งภูติผี ปิศาจ หรือเทพยดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิธีนี้ส่วนมากจะเกิดจากภูติผี ปิศาจ หรือเทพยดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครองดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือธาตุกายสิทธิ์ต่างๆ เพื่อให้รอดพ้นจากมนุษย์ผู้มีจิตใจที่ชั่วร้าย 
 • 5. การสร้างพลังจิตไซโคคิเนซิส ด้วยพลังจิตขั้นสูงจากผู้ที่สามารถเข้าถึงมิติทางด้านจิตวิญญาณได้หรือถึงขั้นอารายาชิกิวิธีนี้สำหรับผู้ที่มีสัมผัสที่แปดหรือถึงขั้นอารายาชิกิ ครงการนี้อยู่ในประเทศไทย ลาว พม่า เขมร อินเดีย พวกนี้เรียกว่าจอมขมังเวทย์ครับ 

นิวไทป์

คือ มนุษย์ที่ไปอาศัยอยู่ในอวกาศแล้วสมองส่วนที่ไม่ได้ถูกใช้งานบนโลกเนื่องจากแรงดึงดูด ก็จะเริ่มใช้งานได้ จึงทำให้พวกนิวไทป์มีความสามารถในการใช้พลังจิต มีประสาทตอบรับที่รวดเร็ว และถึงขั้นหยั่งรู้อนาคตในช่วงระยะสั้น ๆ หรือถ้าจะเรียกให้เข้าใจง่าย ๆ นิวไทป์ก็คือคนที่มีพลังจิตนั่นแหละ แต่คนบนโลกคิดว่านี่เป็นการวิวัฒนาการของมนุษย์ที่ไปอยู่บนอวกาศ จึงเรียกว่านิวไทป์ เป็นการปรับตัวของมนุษย์ให้กับสภาพพื้นที่แวดล้อมที่ตอนเองอาศัยอยู่ เดิมทีมนุษย์ทุกคนน่าจะมีความสามารถเช่นนี้อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่ถูกนำออกมาใช้เท่านั้น โครงการนี้เมกาทำอยู่ครับ พวกนี้เรียกว่ามนุษย์ต่างดาวครับอยู่ที่แอเรีย 51 

โคออดิเนเตอร์

คือมนุษย์ที่เกิดขึ้นมาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มิได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยการตัดต่อพันธุกรรม คัดเลือกแต่ยีนเด่นมาเท่านั้นซึ่งการทำเช่นนี้ก็คล้าย ๆ การปรับปรุงพันธุ์กรรมของมนุษย์นั่นเอง โดยสามารถกำหนดได้ตั้งแต่หน้าตา เพศ รวมถึงความสามารถ โคออดิเนเตอร์เอง ว่ากันว่ามีศักยภาพเหนือกว่าผู้ที่เกิดตามธรรมชาติ หรือที่เรียกว่า แนลชั่นรอล นั้นอยู่มาก โคออดิเนเตอร์เองมีข้อเสียตามมาภายหลัง นั่นคือการเกิดของรุ่นที่ 3 นั้นมีอัตราต่ำลง เพราะผลจากการตัดต่อพันธุกรรมนั่นเอง ทำให้การมีบุตรเกิดขึ้นได้ยากมาก ทั้งนี้เนื่องจากผลทางหลักพันธุ์กรรม ส่วนซีดโหมด เท่าที่ได้ยินมาคือการที่ทำให้ประสาทตอบรับของคน ๆ นั้นสูงขึ้นในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และจะทำให้เห็นทุกสิ่งรอบข้างช้าลง ในขณะที่ตัวเองรู้สึกว่ายังเคลื่อนไหวเหมือนปกติ โครงการนี้จีนทำอยู่ครับ พวกนี้เรียกว่าไบโอบีอิ้งหรือมนุษย์จีเอ็มโอครับ 
————————————————————————————————-
พวกมนุษย์ดัดแปลงพวกนี้ จะถูกนำมา ไมร์คอนโทรล นั่นคือควบคุมสมอง เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับมนุษย์ จนมีความสามารถใกล้เคียงกับนิวไทป์ แต่ก็ไม่ใช่นิวไทป์อยู่ดี พวกที่สำเร็จแล้วนั้น จะมีพลังจิตสูงมาก ไม่มีพลังหยั่งรู้เหมือนนิวไทป์ แต่มีความตอบสนองสูง ไม่มีความคิดฝุ้งซ้าน สมาธิดี เลือดเย็น แต่ข้อเสียแบบสุดๆของพวกมนุษย์ดัดแปลงก็คือ จะมีอาการคลั่ง ไม่ว่าจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ก็คลั่งอยู่ดี อยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเอง โครงการนี้ญี่ปุ่นทำอยู่ครับ พวกนี้เรียกว่าไซบอร์กหรือไซเบอร์บีอิ้ง

ที่มาเวป พลังจิต

Advertisements